capcalera

Laboral

Aquest departament disposa d'un servei altament qualificat que s'encarrega de la gestió i assessorament en l'àmbit Laboral, amb la professionalitat i serietat que ens caracteritza.

 • Assessorament laboral que més s'ajusti a les seves necessitats
 • Contractes de treball
 • Confecció de nomines
 • Altes i Baixes a la Seguretat Social
 • Acomiadaments
 • Règim especial (empleats de la llar)
 • Tramitacions a la OTG
 • Liquidacions d'Assegurances Socials
 • Preparació de baixes per Incapacitat Temporal
 • Preparació d'expedients d'invalidesa, jubilació, Pagament Únic, etc
 • Expedients estrangeria, permisos de treball i residència
 • Servei de contractació en la Prevenció de Riscos Laborals
 • Servei de contractació de Protecció de Dades
 • Assistència davant inspeccions laborals