capcalera

Gestions diverses amb Organismes Públics

En aquest camp ens avala la gran professionalitat i experiència a l'hora de realitzar les gestions amb els diversos organismes públics:
  • Agència Tributària
  • Tresoreria General i Seguretat Social
  • Inem
  • Generalitat de Catalunya
  • Diputació de Girona
  • Institut Nacional d'Estadística
  • Departaments de Indústria, Comerç i Turisme
La implicació i el seguiment continu que oferim a cadascun dels nostres clients, deriva un servei personalitzat en totes i cadascuna de les gestions davant l'administració.