capcalera

Comptabilitats

La llarga experiència acumulada en aquest camp implica que Serveis Comptables els ofereixi un servei integral d'assessorament comptable i econòmic.

Principals Gestions:

  • Confecció de comptabilitat en general
  • Transcripció de comptabilitats de forma manual i mecanitzada
  • Elaboració d'estats financers
  • Confecció de llibres comptables
  • Legalització i registre de llibres oficials
  • Legalització i dipòsit dels comptes anuals
  • Memòries i informes de gestió