capcalera

Nou Mercat Cobert de Sant Feliu de Guíxols

Benvolguts Srs.,

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols comunica que els plecs de clàusules del concurs per a l'adjudicació de les parades i les cambres frigorífiques del mercat cobert municipal continua vigent i actualment es pot optar per una adjudicació de forma directa fins el 31 de desembre de 2011. Cal remarcar que les condicions de finançament del cànon són molt avantatjoses fins un 80% del mateix es podrà pagar en quotes mensuals amb un ajornament màxim de 13 anys per les parades i al tipus d'interès que l'ajuntament té el seu préstec. Per més informació podeu adreçar-vos a l'Àrea de Guíxols Desenvolupament C/ Enamorats, 65-99 1r pis ( Estació Autobusos ) de 9 a 13 de dilluns a divendres o bé concertar visita al telf. 972.32.70.33

 

Cordialment,

Serveis Comptables