capcalera

Terminis de Pagament contra la Morositat

Sant Feliu de Guíxols, 28 de febrer de 2011

Apreciats Clients,

El passat 7 de juliol de 2010 va entrar en vigor la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquesta modificació s'enmarca dins de les reformes que s'estan realitzant amb l'objectiu de lluitar contra els greus efectes derivats de la crisi econòmica actual.

L'objectiu d'aquesta circular és informar-los de les mesures que s'estableixen per aquesta Llei:

  • La modificació més important sense dubte és l'eliminació dels possibles pactes entre les parts en relació als terminis de pagament de les operacions comercials, evitant que aquests terminis s'allarguin indefinidament. Aquesta modificació té com a objectiu final el limitar les pràctiques abusives de les grans empreses sobre les petites.
  • El compliment dels estrictes terminis de pagament que fixa i estableix la nova Llei de morositat, un termini màxim de 60 dies per als pagaments de les empreses als seus proveïdors i de 30 dies en el cas de les administracions públiques, amb un període d'adaptació ambdós casos que culminarà l'1 de gener de 2013.
  • Queden excloses les operacions amb els consumidors.
Adjuntem un Calendari Transitori on es reflexa la disminució de forma gradual dels terminis màxims de pagament, fins a la total aplicació al 2013 dels nous terminis de pagament fixats per la Llei 15/2010:
(els terminis figuren sempre en dies)
  2010     2011     2012     2013  
Operacions comercials 85
85 75 60
Administracions Públiques 55 50 40 30
Productes d'alimentació NO frescos 60 60 60 60

Productes d'alimentació frescos i peribles

30 30 30 30
Obra Pública 120 120 90 60
Determinacions del termini de pagament d'Operacions comercials i Productes NO frescos:
  1. El termini de pagament es comptarà a partir de la data d'entrega de les mercaderies o prestació de serveis.
  2. La factura haurà d'arribar abans de 30 dies de la data de recepció de mercaderies o prestació de serveis.
  3. La recepció de la factura per mitjans electrònics serà igualment acceptable si es garanteix la seva integritat, que si la rep l'interessat.
  4. Podran agrupar-se les factures al llarg d'un període determinat no superior a 15 dies.
Determinacions del termini de pagament de productes frescos i peribles:
  1. 30 dies a partir de la data d'entrega de les mercaderies (sense període transitori).
  2. Els proveïdors hauran d'indicar en la factura el dia en que s'ha de fer el pagament.
  3. La factura haurà d'arribar abans de 30 dies des de la data de recepció de mercaderies.
Atentament,
Serveis Comptables